آقای مهیار رفعتی

معرفی کوتاه استاد

آقای مهیار رفعتی، از اعضای باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان و نماینده اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی هستند در کنار این‌ها از ایشان به عنوان فعال کارآفرینی و مدرس حوزه‌های کارآفرینی، نوآوری و پروتئین‌های نوترکیب نیز نام برده می‌شود.

آقای مهیار رفعتی

فعال کارآفرینی کشور در حوزه های زیست فناوری، کشاورزی، زیست شناسی و دارو

درباره استاد

– عضو باشگاه ملی نخبگان و پژوهشگران جوان

– فعال مطرح کارآفرینی و دانش بنیان در سطح کشور

– مدرس حوزه‌های کارآفرینی، نوآوری، ایده پردازی و راه اندازی استارت آپ دانش بنیان

– برگزارکننده رویدادهای کارآفرینی در حوزه‌های کشاورزی، زیست شناسی، زیست فناوری و دارو در سطح کشور

– نماینده اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی

دوره های آموزشی

آقای مهیار رفعتی

فعال کارآفرینی کشور در حوزه های زیست فناوری، کشاورزی، زیست شناسی و دارو

معرفی کوتاه استاد

آقای مهیار رفعتی، از اعضای باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان و نماینده اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی هستند در کنار این‌ها از ایشان به عنوان فعال کارآفرینی و مدرس حوزه‌های کارآفرینی، نوآوری و پروتئین‌های نوترکیب نیز نام برده می‌شود.

درباره استاد

– عضو باشگاه ملی نخبگان و پژوهشگران جوان

– فعال مطرح کارآفرینی و دانش بنیان در سطح کشور

– مدرس حوزه‌های کارآفرینی، نوآوری، ایده پردازی و راه اندازی استارت آپ دانش بنیان

– برگزارکننده رویدادهای کارآفرینی در حوزه‌های کشاورزی، زیست شناسی، زیست فناوری و دارو در سطح کشور

– نماینده اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی

دوره های آموزشی