مهندس محمد صفاریون

معرفی کوتاه استاد

از سوابق آقای مهندس محمد صفاریون میتوان به مدیریت فرآیندهای پایین‌دستی انستیتو پاستور ایران، پژوهشگر مرکز تحقیقاتی Fraunhofer-Gesellschaft آلمان، معاون تحقیق و توسعه، مدیر تضمین کیفیت و مدیر نظارت و اعتباربخشی در شرکت سیناژن و معاون سیستم‌ها و معاون تضمین کیفیت در شرکت آریوژن فارمد اشاره کرد. وی همچنین بازرس GMP تائید صلاحیت شده APIC است.

مهندس محمد صفاریون

مدیرعامل شرکت دانش بنیان آریوژن فارمد

درباره استاد

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌ وکار گرایش استراتژیک دارویی

دوره های آموزشی

مهندس محمد صفاریون

مدیرعامل شرکت دانش بنیان آریوژن فارمد

معرفی کوتاه استاد

از سوابق آقای مهندس محمد صفاریون میتوان به مدیریت فرآیندهای پایین‌دستی انستیتو پاستور ایران، پژوهشگر مرکز تحقیقاتی Fraunhofer-Gesellschaft آلمان، معاون تحقیق و توسعه، مدیر تضمین کیفیت و مدیر نظارت و اعتباربخشی در شرکت سیناژن و معاون سیستم‌ها و معاون تضمین کیفیت در شرکت آریوژن فارمد اشاره کرد. وی همچنین بازرس GMP تائید صلاحیت شده APIC است.

درباره استاد

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌ وکار گرایش استراتژیک دارویی

دوره های آموزشی