در این دوره قرار است مهارت آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

معرفی بیوانفورماتیک، اهمیت و کاربرد آن

 آموزش شیوه جستجو در پایگاه داده مقالات مانند pmc،  pubmed و Scopus

آموزش پایگاه های داده زیست شناسی

آیا می خواهید برای همه فعالیت ها، اعلان های پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید؟